Zbiórka pamiątek


Chcemy zgromadzić najpełniejszy materiał dokumentujący opór społeczny wobec władzy komunistycznej w latach 1970–1989.
Archiwizujemy dokumenty krajowe, organizacji zagranicznych oraz osób prywatnych wspierających Solidarność, plakaty i ulotki, prasę i publikacje drugiego obiegu wydawniczego, znaczki i karty okolicznościowe, sztukę opozycyjną. Zbieramy fotografie i nagrania filmowe. Gromadzimy książki. Interesują nas pamiątki materialne – transparenty, urządzenia podsłuchowe czy podziemna poligrafia.

ZBIORY ECS LICZĄ
  • 152 metry bieżące archiwaliów
  • 62 000 zdjęć
  • 15 773 minuty filmów archiwalnych
  • 10 824 minuty materiałów fonograficznych
  • ok. 1400 godzin wywiadów z opozycjonistami
  • 21 000 książek, w tym 5000 wydawnictw drugoobiegowych i emigracyjnych

Fragment zbiorów jest prezentowany na wystawie stałej. Część zbiorów wykorzystujemy podczas ekspozycji czasowych. Pozostałe zaś na co dzień są dostępne dla naszych gości prowadzących badania naukowe, przygotowujących wystawy i zajęcia edukacyjne, piszących prace czy realizujących filmy na tematy związane z najnowszą historią Polski.

Zbiórka trwa, dlatego wdzięczni będziemy za każdy dar.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przekazaniem pamiątek związanych z Solidarnością do naszego zasobu archiwalno-muzealnego, prosimy o kontakt na adres: archiwum@ecs.gda.pl | lub pod numerami telefonów: 58 772 40 47, 58 772 40 48, 58 772 40 64, 58 772 40 71.